افزونه های کش و افزایش سرعت سایت به شما کمک میکنند تا زمان بارگذاری صفحات سایتتان را برای کاربران کاهش دهید.