پس از نصب المنتور و المنتور پرو برای اضافه کردن امکانات به این صفحه ساز به افزودنی های آن نیاز دارید. در این صفحه تمامی افزودنی های صفحه ساز المنتور Elementor قرار داده شده است.