اعتماد به جامه

جامه برای اعتماد شما عزیزان مجوز های مختلفی را تا به امروز کسب کرده است که در زیر برخی از آن هارا مشاهده میکنید.

مجوز نماد اعتماد وزارت صنعت معدن و تجارتمجوز ساماندهی رسانه های دیجیتال
logo-samandehi