در این صفحه قالب های ساده وردپرس برای شما نمایش داده می شود. این قالب ها مناسب برای سایت هایی با ویژگی های ساده و تروتمیز هستند.