ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  با سلام

  از این پس در سیستم پشتیبانی جدید سوالات خود را مطرح کنید.

  https://jameh.net/my-account/tickets/

  بعد از عضویت حتما ایمیل خود را تایید کنید.

  بسیار خب

  با سلام

  از این پس در سیستم پشتیبانی جدید سوالات خود را مطرح کنید.

  https://jameh.net/my-account/tickets/