اعتبار روزانه 5 دانلود؟ هر روز میتوانید 5 قالب و افزونه وردپرسی را دانلود کنید. اعتبار روزانه ممکن است بین 1 تا 2 روز شارژ شود.

دانلود از ایران؟ برای دانلود تنها از داخل ایران و بدون پروکسی اقدام کنید.