سرویس بررسی چگالی کلمات کلیدی در یک متن

اگر یک تولید کننده محتوا هستید احتمالا می دانید که یکی از فاکتور های سئو چگالی کلمات کلیدی است. به این معنی که کلمه اصلی که برای محتوای خود انتخاب کردید چه تعداد بار در متن شما استفاده شده است. معمولا برای هر 1000 کلمه می بایست 5 بار کلمه کلیدی شما تکرار شده باشد. به این معنی که چگالی کلمه کلیدی شما بالای نیم درصد باشد.


( میتوانید متن تبدیل شده را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید 😉 )