سرویس تبدیل اعداد لاتین به اعداد فارسی

در زبان فارسی اعداد هم شکل و نمایش خاص خود را دارند. اما بسیاری از نرم افزار ها با اینکه از زبان فارسی و راست چین پشتیبانی میکنند اما به جای نمایش اعداد فارسی اعداد لاتین را نمایش می دهند. به کمک این سرویس رایگان می توانید اعداد لاتین و انگلیسی متن های خود را به اعداد فارسی تبدیل کنید.

( میتوانید متن تبدیل شده را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید 😉 )
0 کاراکتر نوشته و 10000 کاراکتر باقی مانده