سرویس شمارشگر تعداد کلمه و کاراکتر

مترجمان و تولید کنندگان محتوا معمولا تمایل دارند تا از تعداد کلمه و حروف متون خود آگاه شوند. این سرویس به صورت دقیق به شما اعلام می کند که متن شما دارای چه تعداد حرف و چه تعداد کلمه است. این سرویس ضمن اینکه با زبان فارسی سازگاری کامل دارد از سایر زبان های دنیا نیز پشتیبانی می کند.

0 کلمه || 0 کاراکتر