پیشنهادات و شکایات

قبل از هر چیز بسیار خرسندیم که قصد دارید با ما در ارتباط باشید. برای ارسال پیشنهاد ها و شکایات خود می‌توانید از مشخصات زیر استفاده کنید.

تلگرام: @jameh24
ایمیل: jamehnet @ gmail.com