سرویس تبدیل حروف عربی به حروف فارسی

احتمالا برای شما هم پیش آمده به خاطر عدم پشتیبانی بعضی از نرم افزار ها و یا حتی کیبورد شما حروف ی و ک فارسی به شکل عربی نوشته می شوند. در این سرویس شما به سادگی هر چه تمام تر میتوانید متون خود را وارد کنید و به صورت خودکار ی و ک عربی به ی و ک فارسی تغییر خواهند یافت.

( میتوانید متن تبدیل شده را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید 😉 )
0 کاراکتر نوشته و 10000 کاراکتر باقی مانده